Lv | En |
Darba meklētāji: 152199
CV skaits: 11386
Vakances: 50
Seko līdzi:

Vakances

Sludinājumi:

Katalogi
Piedāvātais amats - skatīt sludinājumus pēc piedāvātā amata.
Uzņēmums - skatīt vakances pēc uzņēmuma nosaukuma.
Darba vieta - skatīt darba piedāvājumus pēc darba vietas.

Sludinājumi

Kopā atlasīti 50 ieraksti
Nr.UzņēmumsPiedāvātais amatsDarbības sfēraDarba pienākumi
60652 ALAN LTD Audumu noliktavas preču pārzinis/¬e Rūpniecība - Cita rūpniecības sfēra • Audumu noliktavas sistēmas un kārtības uzturēšana; • Audumu izsniegšana pēc pasūtījuma saņemšanas; • Audumu pasūtījumu veikšana; • Audumu atlikumu kontrolēšana; • Inventarizāciju veikšana.
60651 ALAN LTD Pārdevējs/-a Tirdzniecība - Cita veida tirdzniecība • Veikt firmas produkcijas un pakalpojumu pārdošanu; • Palīdzēt klientam atrast nepieciešamo radošo risinājumu; • Strādāt ar klientiem un dizaina precēm.
60483 TRENTINI PROJEKTU VADĪTĀJS/-a (gaismas nodaļa) Tirdzniecība - Cita veida tirdzniecība • Augsta klientu servisa nodrošināšana Premium klases produkcijai; • Klientu iepazīstināšana ar kompānijas produkciju (arhitekti, projektu attīstītāji, celtnieki, gala pircēji); • Gaismas piedāvājumu izstrāde, tāmēšana (Excell, DiaLux); • Pārdošanas procesa veikšana; • Pasūtījumu pieņemšana un koordinēšana; • Dalība nodaļas inventarizācijās, pēcgarantijas uzskaitē un apkalpošanā.
59575 GAUJAS KOKS SIA BŪVNIECĪBAS DARBU VADĪTĀJS/-A Celtniecība • Būvniecības darbu vadība būvobjektā; • Projekta attīstības pārraudzība no sagatavošanas stadijas (nepieciešamo dokumentu sagatavošana projekta realizācijas uzsākšanai, komandas izvēle, nepieciešamo ekspertu piesaiste); • Būvniecības darbu kvalitātes un izpildes termiņu kontrole; • Būvniecības darbu plānošana, tāmju sastādīšana un kontrole; • Sadarbība ar valsts intitūcijām; • Saziņa ar pasūtītājiem, piegādātājiem, apakšuzņēmējiem un citām projektā iesaistītajām pusēm; • Darba drošības, darba un vides aizsardzības noteikumu ievērošanas nodrošināšana; • Projekta rezultātu prezentēšana vadībai.
59574 GAUJAS KOKS SIA DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS/-E Rūpniecība - Kokapstrāde, mēbeļrūpniecība • Darba aizsardzības sistēmas uzturēšana un pilnveidošana; • Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanas uzraudzība un kontrole; • Darba vides risku novērtēšana un novēršanas pasākumu plānu sagatavošana; • Darba aizsardzības instrukciju izstrāde, uzturēšana un darbinieku instruēšana; • Uzņēmuma ražošanas, biroja telpu un būvobjektu apsekošana darba aizsardzības pasākumu plānu izveidei un realizācijai; • Nelaimes gadījumu izmeklēšana un pasākumu veikšana to minimizēšanai nākotnē; • Iekšējo un ārējo normatīvo aktu prasību nodrošināšana; • Priekšlikumu un ieteikumu sagatavošana darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanai.
58973 Rīgas 94. vidusskola Medicīnas māsa Izglītība un zinātne Skolas medicīnas māsas pienākumi
56736 SIA "Valērija Lukss" Šuvēja Rūpniecība - Tekstila, ādu rūpniecība Jaunās kolekcijas paraugu šūšana
55693 Sparlats SIA Biroja administrators Rūpniecība - Pārtikas rūpniecība Uzņēmums ar 20 gadu pieredzi pārtikas pārstrades jomā meklē biroja administratori. Prasības: Vienlīdz labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas (mutvārdos un rakstiski). MS office datorzināšanas. Spēja strādāt komandā. Labas komunikācijas spējas. Galvenie pienākumi: Organizēt transporta kravu pārvadājumus. Palīdzet biroja ikdienas darbā. Lūdzu sūtīt savu CV un motivācijas vēstuli uz norādīto epastu.
54871 AmyStyle Business partners Skaistumkopšana  
53871 IĮ Arcanas Pārdošanas menedžeris Informācijas tehnoloģijas В связи с расширением рынка в IT-компании, специализирующейся на создании сайтов и приложений, открыта вакансия на позицию «Менеджера по продажам и работе с клиентами». Мы ищем активных, ответственных, умеющих общаться с людьми сотрудников, которые не любят сидеть в офисе, а хотят иметь гибкий график и свободу выбора местоположения рабочего места, готовы заниматься активными продажами и нацеленные на получение дохода по результатам работы. Требования: Знание английского (Fluent English) и русского языка; Грамотная речь, умение вести деловую переписку; Желательно понимание специфики рынка IT; Активность, коммуникабельность, умение общаться с людьми. Вам предстоит: Работа со всеми европейскими странами; Активный поиск новых клиентов; Проведение телефонных переговоров; Отправка коммерческих предложений; Увеличение объёма продаж; Презентация и продажа товара по телефону и при личной встрече; Обработка и сопровождение заказов. Условия: Оплата - % от продаж; Удаленная работа. Работа у нас - это возможность зарабатывать. Все зависит лишь от вашего стремления. Если вы готовы много работать на результат, мы готовы за это много платить. Собеседования состоятся после рассмотрения письменных резюме. Skype: ii_arcanas E-mail: info@arcanas.eu
53789 GAUJAS KOKS SIA Ēvelēšanas iekārtu operators Rūpniecība - Kokapstrāde, mēbeļrūpniecība Darbs uz LEDINEK ēveles.
53338 ANTARIO SIA CEĻOJUMU KONSULTANTS/-E Pakalpojumi - Citi biznesa pakalpojumi Darbs ar klientiem - konsultēšana, sarakste pa e-pastu, pārdošana. Web lapas informācijas atjaunošana Darbs ar tūroperātoru sistēmām
52580 VITA OZOLNIECE PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS/-A Skaistumkopšana Kā persona, kas noslēgusi servisa nodrošināšanas līgumu ar kosmētikas SIA "AVON COSMETICS", meklēju pārdošanas vadītāju. Pārdošanas vadītāja pienākumi saistās ar : - darbu ar klientiem un konsultantiem, lai veidotu labu tiešās pārdošanas komandu, - līgumu slēgšana ar konsultantiem, - dalība AVON projektos un pasākumos, - klientu un konsultantu konsultēšana pa telefonu, elektroniski un klātienē, - pŗofesionālā izaugsme, piedaloties AVON skaistumkopšanas skolā.
52513 VITA OZOLNIECE KONSULTANTS/-E Konsultēšana - Cita veida konsultēšana Kā persona, kas noslēgusi servisa nodrošināšanas līgumu ar kosmētikas SIA "AVON COSMETICS", meklēju konsultantu, kura pienākumos ietilpst potenciālo klientu iepazīstināšana ar kosmētiskajiem līdzekļiem, prezentāciju rīkošana, produkcijas pārdošana klientiem,par to saņemot atlaides produktiem. Ir dažādi bonusi.
50257 Darbscv.lv SIA TĀLMĀCĪBAS VIDUSSKOLAS MĀCĪBU PROJEKTU VADĪTĀJA/S Izglītība un zinātne • Sniegt organizatorisko un metodisko palīdzību izglītības procesa uzsākšanā un nodrošināšanā tālmācības vidusskolas programmas īstenošanā; • Izstrādāt izglītības programmu, organizēt tās licensēšanu un koordinēt izglītības programmas akreditācijas procesu; • izstrādāt metodiskos materiālus, sagatavot mācību materiālus; • izstrādāt un uzturēt e-mācību platformu Moodle vidē; • Piesaistīt pedagoģisko personālu,atbilstošu normatīvo aktu prasībām; • Organizēt un koordinēt mācību procesu saskaņā ar likumdošanas normām; • Koordinēt pedagogu darba kvalitātes novērtēšanu; • Piedalīties ar profesionālās ievirzes un tālākizglītību saistītu projektu izstrādē un īstenošanā.
46488 Darbscv.lv SIA E-APMĀCĪBU PROJEKTA VADĪTĀJS/-A Izglītība un zinātne E-apmācību moduļa ieviešana, uzturēšana, administrēšana mācību materiālu sagatavošana, ievietošana modulī lietotājtiesību piešķiršana komunicēšana ar studentiem, pasniedzējiem.
46196 Darbscv.lv SIA KOORPORATĪVO APMĀCĪBU PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS/-E Izglītība un zinātne korporatīvo apmācību pārdošana; darbs ar klientiem (gan telefoniski, gan tiekoties klātienē); piedāvājumu sagatavošana, pārrunu vadīšana, līgumu slēgšana; klientu datu bāzes atjaunošana un papildināšana
44357 GAUJAS KOKS SIA KOKAPSTRĀDES CEHA PALĪGSTRĀDNIEKS/CE Rūpniecība - Kokapstrāde, mēbeļrūpniecība Veikt vienkāršus darbus uzņēmumā, lietojot fizisku spēku - šķirot produkciju, pārvietot un novietot izejmateriālus, veikt kraušanas darbus, sakopt teritoriju un ražošanas telpas; Izpildīt citus palīgdarbus uzņēmumā.
44302 GAUJAS KOKS SIA KOKAPSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORS/-E Rūpniecība - Kokapstrāde, mēbeļrūpniecība Vadīt, kontrolēt un uzraudzīt kokapstrādes iekārtas, kas paredzētas zāģmateriālu sazāģēšanai, frēzēšanai, ēvelēšanai, pakošanai un citiem darbiem
44012 GAUJAS KOKS SIA INŽENIERIS - MEHĀNIĶIS/E Rūpniecība - Kokapstrāde, mēbeļrūpniecība Veikt tehniskos darbus, kas saistīti ar ražošanas iekārtu regulēšanu, uzraudzīšanu, apkalpošanu remontēšanu un pilnveidošanu.
42279 GAUJAS KOKS SIA ELEKTRIĶUS/-ES Rūpniecība - Kokapstrāde, mēbeļrūpniecība Nodrošināt elektroietaišu normālu, nepārtrauktu, ekonomisku un drošu darba režīmu; Fiksēt elektroiekārtu bojājumus un organizēt to drošu un savlaicīgu novēršanu; Organizēt un uzraudzīt elektroiekārtu savlaicīgas apkopes un profilaktiskos remontus; Organizēt un uzraudzīt jaunu elektroiekārtu montāžu, pieslēgšanu, palaišanu un nodošanu ekspluatācijā; Uzturēt kārtībā elektroiekārtu dokumentāciju, shēmas un apkopju žurnālus;
41778 DROGAS AS PĀRDEVĒJS/-A - KONSULTANTS/-E Rīgā, PURVCIEMĀ Tirdzniecība - Ikdienas preču tirdzniecība  
41384 DROGAS AS PĀRDEVĒJS/-A - KONSULTANTS/-E Rīgā, TC MOLS Tirdzniecība - Ikdienas preču tirdzniecība  
40840 DROGAS AS PĀRDEVĒJS/-A - KONSULTANTS/-E OLAINĒ Tirdzniecība - Ikdienas preču tirdzniecība  
39754 DROGAS AS PĀRDEVĒJS/-A - KONSULTANTS/-E Rīgā, Klusajā centrā Tirdzniecība - Ikdienas preču tirdzniecība  
39364 DROGAS AS PĀRDEVĒJS/-A - KONSULTANTS/-E Rīgā, veikalos Centrā Tirdzniecība - Ikdienas preču tirdzniecība  
35987 DROGAS AS PĀRDEVĒJS/-A - KONSULTANTS/-E Jūrmalā, Majoros Tirdzniecība - Ikdienas preču tirdzniecība  
35431 DROGAS AS PĀRDEVĒJS/-A - KONSULTANTS/-E Ādažos, t/c APELSĪNS Tirdzniecība - Ikdienas preču tirdzniecība  
35430 DROGAS AS PĀRDEVĒJS/-A - KONSULTANTS/-E Rīgā, IMANTĀ Tirdzniecība - Ikdienas preču tirdzniecība  
34151 DROGAS AS PĀRDEVĒJS/-A - KONSULTANTS/-E Rīgā, Āgenskalnā Tirdzniecība - Ikdienas preču tirdzniecība  
34150 DROGAS AS PĀRDEVĒJS/-A - KONSULTANTS/-E Rīgā, T/C Origo Tirdzniecība - Ikdienas preču tirdzniecība  
33896 DROGAS AS PĀRDEVĒJS/-A - KONSULTANTS/-E Rīgā, VECRĪGĀ Tirdzniecība - Ikdienas preču tirdzniecība  
33693 DROGAS AS PĀRDEVĒJS/-A - KONSULTANTS/-E ĶEKAVĀ Tirdzniecība - Ikdienas preču tirdzniecība  
33692 DROGAS AS PĀRDEVĒJS/-A - KONSULTANTS/-E T/C „Spice” Tirdzniecība - Ikdienas preču tirdzniecība  
32989 GAUJAS KOKS SIA ELEKTRIĶIS/E – AUTOMĀTIKAS SPECIĀLISTS/E Rūpniecība - Kokapstrāde, mēbeļrūpniecība  
32987 GAUJAS KOKS SIA KOKAPSTRĀDES IEKĀRTU MEHĀNIĶIS/E JĒKABPILĪ Rūpniecība - Kokapstrāde, mēbeļrūpniecība Veikt tehniskos darbus, kas saistīti ar ražošanas iekārtu regulēšanu, uzraudzīšanu, apkalpošanu remontēšanu un pilnveidošanu. Sekot uzņēmuma ražošanas iekārtu tehniskajam stāvoklim un nodrošināt ar to saistīto atļauju iegūšanu.
32986 GAUJAS KOKS SIA GALVENAIS MEHĀNIĶIS/-E Rūpniecība - Kokapstrāde, mēbeļrūpniecība Veik tehniskos darbus, kas saistīti ar ražošanas iekārtu regulēšanu, uzraudzīšanu, apkalpošanu remontēšanu un pilnveidošanu; Kontrolēt materiālu un darba kvalitāti, saskaņā ar instrukcijām un norādījumiem; Sekot uzņēmuma ražošanas iekārtu tehniskajam stāvoklim.
32985 GAUJAS KOKS SIA PROGRAMMĒŠANA INŽENIERIS/E (Jēkabpilī) Rūpniecība - Kokapstrāde, mēbeļrūpniecība * Ražošanas iekārtas vadības programmēšana.
27510 GAUJAS KOKS SIA INŽENIERIS-KONSTRUKTORS/-E Rūpniecība - Kokapstrāde, mēbeļrūpniecība Nestandarta iekārtu projektēšana.
26681 GAUJAS KOKS SIA BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTS/E Rūpniecība - Kokapstrāde, mēbeļrūpniecība Veikt sarunas ar esošajiem, potenciālajiem piegādātājiem, cirsmu un meža īpašumu pārdevējiem; Vienoties par cenām, izejmateriālu kvalitāti un apjomiem, ņemot vērā nepieciešamās un esošās rezerves, iegādājamo izejmateriālu daudzumu un kvalitāti, to vērtību un piegādes termiņus.
26107 GAUJAS KOKS SIA METĀLAPSTRĀDES MEISTARS/E (Vangažos) Rūpniecība - Metāla rūpniecība Plānot, vadīt un koordinēt maiņas darbu; Nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un ražošanas normu izpildi, atbildēt par uzdevumu savlaicīgu izpildi, darba kvalitāti; Atbildēt par darba drošības un citu noteikumu ievērošanu.
26106 GAUJAS KOKS SIA RAŽOŠANAS VADĪTĀJS/A (Jēkabpilī) Rūpniecība - Kokapstrāde, mēbeļrūpniecība Veikt ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanas, brāķa novēršanas un gatavojamās produkcijas kvalitātes paaugstināšanas darbu; Nodrošināt tehniski un tehnoloģiski pareizu iekārtu ekspluatāciju.
25889 GAUJAS KOKS SIA GATAVĀS PRODUKCIJAS NOLIKTAVAS MEISTARS/-E (Gulbenē) Rūpniecība - Kokapstrāde, mēbeļrūpniecība Uzskaitīt novietototo, pasūtīto un uzkrājamo gatavās produkcijas daudzumu; Plānot ražošanai nepieciešamo materiālu daudzumu; Pārbaudīt produkcijas atbilstību pamatdokumentiem, organizēt izkraušanas, iekraušanas un novietošanas darbus, komplektēt produkciju.
24234 GAUJAS KOKS SIA VIRPOTĀJS/A Rūpniecība - Metāla rūpniecība Darbs pie metālapstrādes darbgaldiem; Veikt dažādus metāla apstrādes darbus; Veikt darbu ar urbjmašīnām, rupjslīpmašīnām, preses šķērēm u.c., kas nepieciešams profesionālās dabības pamatuzdevumu izpildei.
24233 GAUJAS KOKS SIA FRĒZĒTĀJS/A Rūpniecība - Metāla rūpniecība Darbs pie metālapstrādes darbgaldiem; Veikt dažādus metāla apstrādes darbus; Veikt darbu ar urbjmašīnām, slīpmašīnām, preses šķērēm u.c., kas nepieciešams dabības pamatuzdevumu izpildei.
24030 GAUJAS KOKS SIA RAŽOŠANAS MAIŅAS VADĪTĀJS/A JĒKABPILĪ Rūpniecība - Kokapstrāde, mēbeļrūpniecība Nodrošināt resursu (izejmateriālu, palīgmateriālu, darbaspēka, tehnisko) racionālu izmantošanu un ražošanas normu izpildi; Kontrolēt tehnoloģisko procesu ievērošanu; Plānot, vadīt un koordinēt maiņas ritmisku darbu.
21436 GAUJAS KOKS SIA RŪPNIECISKĀS AUTOMĀTIKAS PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/E Rūpniecība - Kokapstrāde, mēbeļrūpniecība Veikt elektronisko iekārtu projektēšanu; Izstrādāt elektroenerģijas ražošanas, sadales un pārvades sistēmas; Izstrādāt elektrisko dzinēju, elektrības ievilkšanas (instalācijas) un citu iekārtu, kā arī svarīgu elektrisko ierīču sistēmas un sniegt konsultācijas; Vadīt elektroiekārtu montāžas darbus; Noteikt kontroles parametrus un tehnoloģiskos procesus, lai efektīvi izmantotu elektrisko dzinēju un iekārtu sistēmas un nodrošinātu to drošību; Noteikt un novērst bojājumus; Organizēt darbojošos elektrisko sistēmu, dzinēju un iekārtu apkalpošanu un remontu; pētīt attiecīgo materiālu, ražojumu un procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas; Apkalpot, izstrādāt, regulēt un pilnveidot energotehniskās iekārtas.
21200 GAUJAS KOKS SIA GALVENAIS ENERĢĒTIĶIS Rūpniecība - Kokapstrāde, mēbeļrūpniecība Vadīt enerģētisko iekārtu modernizācijas un pārbūves attīstības projektus; Iesniegt vadībai priekšlikumus par iekārtu darbības uzlabošanu un modernizāciju. Veikt iekārtu pārbaudes, tehniskās apkopes un izstrādāt iekārtu remontu grafikus; Plānot, organizēt un vajadzības gadījumā veikt elektrosistēmu remontus un apkopes; Nodrošināt siltumapgādes sistēmu drošu un ekonomisku darbu; Organizēt komandā esošo darbinieku darbu.
21193 GAUJAS KOKS SIA METĀLAPSTRĀDES TEHNOLOGS/ĢE Rūpniecība - Metāla rūpniecība Tehnisko projektu izskatīšana, konstruktoru konsultēšana; Tehnisko uzdevumu sagatavošana; Rezultātu kontrole.
20440 Narvesen Baltija SIA FRANŠĪZES ŅĒMĒJS/-A Tirdzniecība - Cita veida tirdzniecība Nodrošināt efektīvu tirdzniecības vietas darbību atbilstoši Narvesen koncepcijai un LR likumdošanai; Gūt sev peļņu, ieguldot tirdzniecības vietā visu spēku un enerģiju; Attīstīt tirdzniecības vietu; Algot personālu – vadīt, kontrolēt un attīstīt to;
Lietotājvārds un parole
e-darbs iesaka 
Sadarbības partneri 
e-darbs iesaka
 
© e-darbs 2012, KOMIN SIA
Neretas iela 2/1, Rīga, LV-1004
tel. 67500509
e-darbs@e-darbs.lv
edarbs
Esi PIRMAIS informēts par aktuālajām vakancēm - piesakies jaunumu saņemšanai savā e-pastā!


Kļūsti par mūsu sekotāju
vai
– piedalies, saņem balvas.... un, protams, uzzini PIRMAIS!