Lv | En |
Darba meklētāji: 149019
CV skaits: 11778
Vakances: 203
Seko līdzi:

Vakances

Sludinājumi:

Katalogi
Piedāvātais amats - skatīt sludinājumus pēc piedāvātā amata.
Uzņēmums - skatīt vakances pēc uzņēmuma nosaukuma.
Darba vieta - skatīt darba piedāvājumus pēc darba vietas.

Sludinājumi

Kopā atlasīti 203 ieraksti, Lapa Nr. 1 no 3
Nr.UzņēmumsPiedāvātais amatsDarbības sfēraDarba pienākumi
45740 DGS SIA CELTNIEKS Celtniecība Ēkas Rīgā būvdarbu veikšanai nepieciešami celtnieki, būvstrādnieki, betonētāji, mūrnieki, namdari, santehniķi. T. 29551310 e-mail: dgs-b@apollo.lv
45739 RAUTAKESKO AS NOLIKTAVAS DARBINIEKS/-CE Tirdzniecība - Ilgtermiņa patēriņa preču tirdzniecība pieņemt noliktavā preces saskaņā ar pavaddokumentiem, izvietot preces paredzētajās vietās un uzturēt kārtību noliktavā, veikt preču komplektēšanu un izdošanu klientiem, nodrošināt preču piegādi.
45738 Latvijas Mākslas akadēmija GALVENĀ GRĀMATVEŽA VIETNIEKS/-CE Izglītība un zinātne Veikt ikdienas grāmatvedības uzskaiti un dokumentu apstrādi atbilstoši LR spēkā esošās likumdošanas prasībām Nodrošināt krājumu aprites uzskaiti un kontroli atbilstoši izraudzītajai krājumu uzskaites metodei Veikt uzņēmuma līdzekļu un bilances posteņu inventarizāciju Debitoru un kreditoru norēķinu salīdzināšana un uzraudzība Rēķinu izrakstīšana Avansu norēķinu kārtošana, komandējuma atskaites Sagatavot un iegrāmatot bankas maksājumus Līdzdalība mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanā
45737 Rīgas 192.pirmsskolas izglītības iestade SKOLOTĀJA PALĪGS (AUKLĪTE) Izglītība un zinātne Telpu uzkopšana (tajā skaitā tualetes telpa), bērnu barošana, palīdzība pedagogam organizēt bērnu darbību dažādās dienas režīma aktivitātēs. Darbs mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādē (mācību valoda - krievu).
45736 HWS MANAGEMENT SIA APKOPĒJA/-S Viesnīcas, restorāni Koplietošanas telpu uzkopšana
45735 HWS MANAGEMENT SIA VIESMĪLE/-IS Viesnīcas, restorāni Darba pienākumi: Nodrošināt profesionālu, laipnu un viesmīlīgu viesu apkalpošanu; Restorāna ēdienkaršu un dzērienu karšu teicama pārzināšana.
45734 SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDS SEKRETĀRS/-E Sabiedrības pārvalde (valsts pārvalde)  
45678 Jensen Metal LSEZ SIA BRIGADIERIS / -E Rūpniecība - Metāla rūpniecība Vadīt komandu, Plānot un sadalīt darba uzdevumus, Vadīt un kontrolēt ražošanas procesus, Nodrošināt laicīgu un precīzu ražošanas plāna izpildi, Izpētīt, risināt un novērst kvalitātes problēmas, Nodrošināt efektīvu ražošanas procesu, tai skaitā, sakārtotu darba vidi, Plānot un nodrošināt darbinieku apmācību.
45677 Rīgas namu pārvaldnieks JUMIĶIS/-E Nekustamais īpašums, noma, apkope  
45675 220.LV BIROJA ADMINISTRATORS/-E Tirdzniecība - Cita veida tirdzniecība Ikdienas biroja darbu veikšana –e-pastu un korespondences apstrāde un koordinēšana, apmeklētāju pieņemšana; Lietvedības dokumentu sagatavošana un aprites organizēšana; Pienākumu pildīšana saistībā ar personālu un atsevišķu pienākumu pildīšana grāmatvedības jomā; Biroja darba nodrošināšana – preču iegāde, pasūtīšana un pieņemšana, citu saimniecisku jautājumu risināšana.
45674 220.LV KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIALISTS/-E Tirdzniecība - Cita veida tirdzniecība Ienākošo klientu zvanu un e-pastu apkalpošana un atbilžu sniegšana uz tiem; Klientu konsultēšana par interneta veikala 220.lv precēm; Uzņēmuma preču pārdošana pa tālruni (ienākošie zvani); Informācijas nodošana klientam vai problēmsituāciju risināšana (izejošie zvani); Informācijas un produktu/procedūru pārzināšana; Informācijas uzskaite uzņēmuma klientu vadības sistēma ( CRM).
45673 Jensen Metal LSEZ SIA GRĀMATVEDIS/-E (uz noteiktu laiku) Rūpniecība - Metāla rūpniecība Ikdienas grāmatvedības uzskaite (debitori, kreditori, pamatlīdzekļi, avansa norēķini) Bankas kontu izrakstu grāmatošana, maksājumu sagatavošana Darba algu aprēķināšana Pārskatu un atskaišu sagatavošana iestādēm Asistēšana mēneša noslēgšanā un gada pārskata sagatavošanā u.c.
45672 E - LATS KREDĪTMENEDŽERIS/-E Pakalpojumi - Citi biznesa pakalpojumi Kredītu izsniegšana Klienta kredītspējas izvērtēšana Klientu konsultēšana Darbs ar datu bāzēm u.c.
45633 ATTĒLS R SIA KASIERIS/-E Tirdzniecība - Cita veida tirdzniecība laipni un precīzi apkalpot pircējus pie kases: pieņemt samaksu skaidrā naudā, ar kredītkartēm vai čekiem par pirkumiem veikalā; izrakstīt pavadzīmes, rēķinus, kvītis; apstrādāt dokumentus noliktavas uzskaites programmā, grāmatot pavadzīmes; veikt preču nepieciešamo operatīvo uzskaiti (inventerizāciju); nodrošināt efektīvu, ātru pircēju apkalpošanu, konfliktsituāciju novēršanu
45632 ATTĒLS R SIA KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS/-E - PASŪTĪJUMU PIEŅĒMĒJS/-A Pakalpojumi - Citi biznesa pakalpojumi laipni un profesionāli apkalpot klientus, t.sk. konsultēt par pakalpojumiem un materiāliem; aprēķināt pasūtījuma izgatavošanai nepieciešamo materiālo resursu daudzumu; sagatavot pasūtījumu tehnisko dokumentāciju un kalkulāciju; veikt pasūtījumu tehniskos rasējumus, izmantojot datorprogrammas; sekot pasūtījumu ražošanas virzībai un izpildei; strādāt ar speciālajām datorprogrammām
45631 DKD TEHNIKA SIA MENEDŽERIS/-E Tirdzniecība - Medikamentu, kosmētikas tirdzniecība Tiešā pārdošana, jaunu klientu piesaiste, konsultācijas, prezentācijas
45630 220.LV MAIŅAS VADĪTĀJS/-A Tirdzniecība - Cita veida tirdzniecība maiņu darba plānošana, organizēšana un darba grafiku sastādīšana; darbu sadale, to izpildes kontrole un kvalitātes uzraudzība; savlaicīga noliktavas pasūtījumu izpilde un preču pieņemšanas, komplektēšanas un sadalīšanas organizēšana; noliktavas drošības un tās inventāra efektīvas lietošanas nodrošināšana; darba drošības prasību nodrošināšana noliktavā.
45629 ARKOLAT PĀRDEVĒJI/-AS veikalā RITO Tirdzniecība - Ikdienas preču tirdzniecība  
45628 ARKOLAT NOLIKTAVAS DARBINIEKS/-CE - PREČU KOMPLEKTĒTĀJS/-A Tirdzniecība - Ikdienas preču tirdzniecība Precīzi atlasīt preces saskaņā ar pasūtījumiem; Aplīmēt preces ar tulkojumiem un svītrkodiem, ja nepieciešams; Veikt paškontroli par atlasīto preci; Preces sapakot transportēšanai
45627 ARKOLAT NOLIKTAVAS STRĀDNIEKS/-CE Tirdzniecība - Ikdienas preču tirdzniecība Nodrošināt ienākošo kravu izkraušana; Dokumentu noformēšana, kas saistīta ar kravu ienākšanu uzņēmuma noliktavās; Preču sakārtošana noliktavās atbilstoši to nozīmei; Un citi tiešā vadītāja uzdotie uzdevumi.
45626 Rīgas namu pārvaldnieks VECĀKAIS JURISTS/-E Nekustamais īpašums, noma, apkope  
45625 Rīgas namu pārvaldnieks SANITĀRTEHNIĶIS/-E Nekustamais īpašums, noma, apkope  
45624 ATTĒLS R SIA NOLIKTAVAS PĀRZINIS/-E Tirdzniecība - Cita veida tirdzniecība laipni un profesionāli apkalpot klientus, sniegt informāciju telefoniski un klātienē par produkciju latviešu un krievu valodā; veikt preču pieņemšanu/izsniegšanu noliktavā; pārbaudīt pieņemto vērtību atbilstību pavaddokumentiem; organizēt produkcijas un materiālu iekraušanas un izkraušanas darbus; savlaicīgi komplektēt, iesaiņot, izsniegt klientiem preces saskaņā ar pavadrakstu; noformēt, uzskaitīt un sistematizēt preču pavaddokumentus; koordinēt pasūtījuma procesu un informācijas apmaiņas plūsmu projekta ietvaros; veikt materiālo vērtību uzskaiti un inventarizāciju noliktavā.
45623 Hairshop SIA AĢENTS/-E Tirdzniecība - Medikamentu, kosmētikas tirdzniecība Aktīva pārdošana Preču pārvadāšana, pārrunu veikšana, līgumu noslēgšana Tikšanas ar klientiem un klientu bāzes izveidašana Atskaites vadībai
45579 CEF RECRUITMENT SIA SANTEHNIĶIS/-E Darbs ārzemēs Visi ar santehniku saistītie darbi; Autogēnā metināšana.
45578 CEF RECRUITMENT SIA KRAVAS AUTOVADĪTĀJS/-A Darbs ārzemēs Pārsvarā dienas maršruti pa Vāciju; Braukšana uz puspiekabes (Scania), bet retu reizi arī uz divasu piekabes- konteinervedēja (Wechselbrücke) vai pašizgāzēja; Krava (uz paletēm): celtniecības metāls, alumīnija produkti utt. 1 līdz max.5 izkraušanās punkti dienā. Izkrauj klients, bet, ja nepieciešams- vadītājam jāpalīdz.
45577 CEF RECRUITMENT SIA KONDITORE/-S Darbs ārzemēs Konditorejas izstrādājumu pagatavošana (pārsvarā roku darbs); Maizes un maizes izstrādājumu pagatavošana; Toršu cepšana; Higiēnas prasību ievērošana u. c.
45576 CEF RECRUITMENT SIA KRAVAS AUTOVADĪTĀJS/-A Transports, noliktavas, loģistika Braukšana uz puspiekabes; Braukšana pa Vācijas teritoriju; Automašīnas: Mercedes, Scania.
45575 CEF RECRUITMENT SIA MAG METINĀTĀJS/-A Rūpniecība - Metāla rūpniecība Kvalitatīva MAG metināšana (konteineru, tvertņu būvei); Metāla lokšņu apstrāde; Rasējumu lasīšana.
45574 Graanul Pellets Energy SIA MEHĀNIĶIS, MEHĀNIĶIS-OPERATORS, ELEKTRIĶIS-OPERATORS Rūpniecība - Kokapstrāde, mēbeļrūpniecība vadīt un uzraudzīt koģenerācijas stacijas elektrotehnisko un mehānisko daļu; sekot visu mehānismu un mezglu nepārtrauktai darbībai; vadīt elektroiekārtu montāžas darbus; organizēt iekārtu apkalpošanu un remontu; veikt ārkārtas remontus.
45572 24K SIA ESTĒTISTS/-E Skaistumkopšana Konsultēšana par kompānijas produkciju. Estētisko procedūru veikšana.
45571 TEKLAT SIA DIZAINERS/MAKETĒTĀJS Pakalpojumi - Citi biznesa pakalpojumi Dizaina izveide (vizuāla reklāma, poligrāfija, skices) Failu sagatavošana darbam Projektu koordinācija un realizācija
45570 SIDC BALTGROUP Ltd MĀJAS APSAIMNIEKOTĀJI Darbs ārzemēs -вождение авто представительского класса; -выполнение мелких ремонтных работ по дому; -поддержание чистоты в доме; -уход за мебелью, предметами интерьера, растениями; -сбор, сортировка, стирка, глажение белья; -сопровождение ребенка в школу.
45509 E - LATS KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS/-E - KREDĪTMENEDŽERIS/-E Finanses, apdrošināšana Klientu apkalpošana un konsultēšana; Kredītu izsniegšana; Klientu kredītspējas novērtēšana; Ķīlas novērtēšana; Preču pieņemšana, realizācija.
45508 BIBLIOTĒKA No1 Restorāns TIRDZNIECĪBAS VADĪTĀJS/-A sabiedriskās ēdināšanas jomā Viesnīcas, restorāni  
45408 VALPRO SIA VIRPOTĀJS - ATSLĒDZNIEKS Rūpniecība - Metāla rūpniecība  
45344 Audio AE SIA ELEKTRONIKAS SPECIĀLISTS/-E Tirdzniecība - Izklaides produktu tirdzniecība Audio aparatūras remonts Komponentu atlase un pasūtīšana Darbs ar klientiem Sarakste ar ražotājiem
45314 Biedrība "Svētā Jāņa palīdzība" APRŪPĒTĀJI/-AS Profesionālās organizācijas  
45313 HEAD IT REKLĀMAS MENEDŽERIS/-E Tirdzniecība - Cita veida tirdzniecība Stabils reklāmas projektu vadītāja asistenta darbs ar ātrām karjeras izaugsmes iespējām.

Pienākumi: Nodrošināt reklāmas pakalpojumu pārdošanu Datu atrašana un ievadīšana Esošo klientu konsultēšana Ienākošo zvanu apkalpošana

45311 SPILVA SIA RAŽOŠANAS TEHNIĶIS/-E Rūpniecība - Pārtikas rūpniecība Darbs ar datoru – programmas Microsoft Office, Paint, Powerpoint. Rasējumu izveidošana ar AutoCad – ēkas (bez projektēšanas), cehu plānojumi, detaļu rasējumi; Darba drošības dokumentu izveidošana, apkopošana. Dažāda tipa iekārtu remonta dokumentācijas izveidošana, datu apkopošana.
45309 Tiger Shop SIA MAZUMTIRDZNIECĪBAS PREČU PĀRDEVĒJS/-A Tirdzniecība - Cita veida tirdzniecība Apkalpot klientus Papildināt veikala plauktus Uzturēt kārtību veikalā Klausīt un cienīt veikala vadītāju Smaidīt Pildīt darbinieka pienākumus Meklējam aktīvus, atraktīvus un atbildīgus pārdevējus pastāvīgam pilna un nepilna laika darbam (maiņu grafiks) "Tiger" veikalos Rīgā - TC "Spice", TC "Galleria Riga", TC “Alfa”, Merķeļa iela 10.
45232 TIVO BŪVE SIA PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS/-A / MĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E Celtniecība Pārdošanas, mārketinga modeļa izstrādāšana un procesu organizēšana, Jaunu klientu apzināšana, kontaktu uzturēšana un vizīšu rīkošana, Sadarbības organizēšana ar ārvalstu klientiem, Prezentāciju vadīšana, piedāvājumu gatavošana un līgumu slēgšana, Ārvalstu komandējumu plānošana un sadarbības partneru apmeklēšana ārvalstīs.
45228 Studija "Sports Pluss" SIA KOSMETOLOGS/-ĢE Skaistumkopšana  
45227 Studija "Sports Pluss" SIA ADMINISTRATORS/-E Skaistumkopšana  
45224 OK Būvmateriāli SIA IEPIRKUMU SPECIĀLISTS/-E Tirdzniecība - Cita veida tirdzniecība Preču iepirkumu plānošana un organizēšana, atbilstoši ienākošajiem pasūtījumiem no tirdzniecības nodaļas un mazumtirdzniecības veikala vajadzībām; Iepirkumu dokumentu apstrāde un ievade uzskaites programmā; Kontaktu uzturēšana ar esošajiem piegādātājiem un jaunu piegādātāju meklēšana;
45222 Smartfoody SIA MAIZES UN CEPUMA RAŽOŠANAS DARBINIEKS/-CE Rūpniecība - Pārtikas rūpniecība Tavi darba pienākumi būs - maizes un cepuma ražošana.
45157 LIF FASHION TIRDZNIECĪBAS ANALĪTIĶIS/-E Tirdzniecība - Cita veida tirdzniecība Datu ievade noliktavas sistēmā un to pārvalde; Pārdoto preču analīze; Regulāru atskaišu un pārskatu veidošana sadarbojoties ar nodaļu vadītājiem; Faktisko un plānoto rezultātu analīze, rekomendāciju izstrāde vadībai; Sekot līdzi/kontrolēt iepriekš uzstādīto finanšu kritēriju izmaiņām; Veikt preču, pakalpojumu tirgus finanšu izpēti;
45155 JST "ANORD" METINĀTĀJI / WELDERS Rūpniecība - Cita rūpniecības sfēra  
45154 ALFOR SIA PERSONĀLA ATTĪSTĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS(-A) Izklaide un kultūras aktivitātes Ieviest un attīstīt efektīvu personāla novērtēšanas un motivācijas sistēmu Attīstīt un pilnveidot uzņēmuma vajadzībām atbilstošus personāla atlases un attīstības procesus Pilnveidot personāla apmācību sistēmu
45153 MobiCode KLIENTU MENEDŽERIS/-E Pakalpojumi - Citi biznesa pakalpojumi jaunu klientu piesaiste un tikšanos organizēšana; darbs ar esošiem klientiem, ilgtermiņa attiecību uzturēšana; kompānijas produkta prezentēšana.
45152 UCS SIA R and D (ATTĪSTĪBAS UN IZSTRĀDES) PROJEKTU VADĪTĀJS/-A Tirdzniecība - Datoru un programmu nodrošinājuma tirdzniecība Darba uzdevuma sagatavošana ārējiem izstrādātājiem, piedalīšanās izstrādes un testēšanas procesā; Datu pieprasījumu SQL algoritmu programmēšana; Datu bāzes noritošo procesu kontrole un problēmu risināšana; Sistēmu un projektējamu risinājumu plānošana un saskaņošana; Tehniskās specifikācijas un darba uzdevumu sagatavošana; Sistēmu un projektējamu risinājumu plānošana un saskaņošana; Dalība projektos un patstāvīga projektā izvirzīto uzdevumu risināšana; Klientu interviju un prasību analīzes veikšana; Pamatzināšanas WEB tehnoloģijās; Darbinieku konsultācijas, apmācības.
45088 LaunchCode PROGRAM DEVELOPER - Javascript, AngularJS, Grails Informācijas tehnoloģijas  
45085 KURBADS UN KO SIA AUTOVADĪTĀJI/-AS Transports, noliktavas, loģistika  
45083 NEILA ONDZULE ŠUVĒJA Rūpniecība - Tekstila, ādu rūpniecība Veidot piegrieznes Veikt šūšanas darbus
45031 ALITANA SIA MENEDŽERIS/-E Tirdzniecība - Cita veida tirdzniecība Uzņēmumā izgatavoto un pārdodamo reklāmas risinājumu virzīšana tirgū,darbs ar vietējiem un ārzemju klientiem,jaunu klientu piesaiste,tirdzniecības dokumentācijas noformēšana.
45026 TNS Latvia SIA INTERVĒTĀJI/-AS iedzīvotāju dzīvesvietās Rīgā Mediji  
45025 SATVA, International House Riga MĀCĪBU GRUPU KOODRINATORS/-E Izglītība un zinātne  
45024 SATVA, International House Riga SVEŠVALODAS PASNIEDZĒJI/-AS Izglītība un zinātne  
45023 Rīgas satiksme RP SIA AIRI elektromontieris Transports, noliktavas, loģistika veikt apakšstaciju elektromehānisko vai elektronisko iekārtu remontu veikt iekārtu montāžu un regulēšanu atbilstoši izgatavotāja instrukcijām un tehnoloģiskai secībai veikt avārijas atjaunošanas darbus
45022 Rīgas satiksme RP SIA ELEKTROATSLĒDZNIEKS Transports, noliktavas, loģistika veikt savlaicīgu un kvalitatīvu transportlīdzekļu elektroiekārtu remontu atbilstoši remonta veidam, kā arī veikt to apkopi, uzturēšanu un montāžu novērst elektroiekārtu bojājumus un defektus pārbaudīt elektroiekārtu darbu, izmantojot mērinstrumentus veikt elektriskos mērījumus
45021 Rīgas satiksme RP SIA FELDŠERIS Transports, noliktavas, loģistika pirmsreisa, reisa, ārkārtas un pēcreisa pārbaužu veikšana uzņēmuma darbiniekiem pārbaudīt un dokumentēt pārbaudāmā darbinieka novērtēšanas datus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un citiem dokumentiem, kas reglamentē alkohola un citu apreibinošo vielu ietekmes un veselības stāvokļa pārbaudes kārtību
45020 Rīgas satiksme RP SIA AUTOATSLĒDZNIEKS Transports, noliktavas, loģistika veikt savlaicīgu un kvalitatīvu transportlīdzekļu tehnisko apkopi un diagnostiku novirzīt transportlīdzekli diagnostikā konstatēto defektu novēršanai uz remontam paredzēto vietu nomainīt, remontēt vai regulēt attiecīgas rezerves daļas, mezglus, agregātus, mehānismus un sistēmas
45019 Oāze lieliem un maziem PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJA Izglītība un zinātne patstāvīga un elastīga pirmsskolas vecuma bērnu izglītošana vai neattkarīgu projektu vadīšana, vai pulciņu vadīšana
45018 Rīgas satiksme RP SIA TRANSPORTA BIĻEŠU KONTROLIERIS/-E Transports, noliktavas, loģistika sabiedriskā transporta pasažieru braukšanas tiesību apliecinošo dokumentu pārbaude sabiedriskajā transportlīdzeklī sabiedriskā transporta pasažieru konsultēšana par elektroniskās biļešu sistēmas darbības principiem, biļešu veidiem un Sabiedrības apkalpotajiem maršrutiem
44973 DROGAS AS PĀRDEVĒJS/-A - KONSULTANTS/-E Rīgā, Centrā, Kr. Valdemāra ielā 145 Tirdzniecība - Ikdienas preču tirdzniecība  
44972 Izdevniecība iŽurnāli SIA PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS/-E Rūpniecība - Poligrāfijas rūpniecība  
44971 inTechnologies PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS/-E Informācijas tehnoloģijas inTechnologies nodarbojās ar plaša klāsta IT pakalpojumu sniegšanu. Kompānijai paplašinoties, meklējam pārdošanas speciālistu jaunu klientu piesaistei. Jaunu klientu piesaiste, un darbs ar esošajiem. Marketinga stratēģijas izstrāde.
44910 "A 19" SIA METINĀTĀJS Rūpniecība - Metāla rūpniecība Metāla detaļu metināšana.
44909 5WAY SIA PĀRDEVĒJS/-A - KONSULTANTS/-E Tirdzniecība - Izklaides produktu tirdzniecība dāvanu saiņošana, atklātnes, prese, balonu dekorēšana, dāvanu kartes
44908 Rīgas 255. pirmsskolas izglītības iestāde Pirmsskolas izglītības MŪZIKAS SKOLOTĀJA Izglītība un zinātne Nepieciešama Mūzikas skolotāja uz vienu likmi.
44907 Rīgas 255. pirmsskolas izglītības iestāde SĒTNIEKS/-CE Izglītība un zinātne Nepieciešams sētnieks/sētniece uz 1 likmi.
44905 24K SIA FRIZIERIS/-E Skaistumkopšana  
44903 AS «RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA» INŽENĪRINGA CENTRA VADĪTĀJS Rūpniecība - Elektrotehnikas, elektronikas rūpniecība  
44852 RILITA SIA PĀRDEVĒJS/-A / FOTO-OPERATORS/-E Saharova ielā 20a Tirdzniecība - Ikdienas preču tirdzniecība  
44851 RILITA SIA PĀRDEVĒJS/-A / FOTO-OPERATORS/-E t/p Alfa Tirdzniecība - Ikdienas preču tirdzniecība  
44849 24K SIA KLIENTU KONSULTANTS/-E / OPERATORS/-E Konsultēšana - Cita veida konsultēšana Darbs ar klientu datu bāzi. Klientu apkalpošana un konsultēšana pa telefonu, Klientu pierakstu uzskaite, Klientu plūsmas koordinēšana.
44847 Trialto Latvia SIA KOMPLEKTĒTĀJS/-A Transports, noliktavas, loģistika Preču komplektācijas veikšana atbilstoši elektroniskajiem uzdevumiem vai citai pasūtījuma dokumentācijai; sakomplektētās preces novietošana komplektācijas uzdevumā minētajā vietā; atgrieztās preces izvietošana izsniegšanas vietās nepieciešamības gadījumā; piedalīšanās jaunu tehnoloģiju ieviešanas procesos; patstāvīga lēmumu pieņemšana un darbošanās savas kompetences ietvaros; piedalīšanās inventarizācijās.
44846 Trialto Latvia SIA KRĀVĒJS/-A - PAKOTĀJS/-A Transports, noliktavas, loģistika Veikt dažādās noliktavās sakomplektēto preču optimālu apvienošanu. Veikt kvalitatīvu preču nostiprināšanu uz preču transportēšanas taras vienībām. Novietot sakomplektētās preci, vadoties pēc izstrādātās piegāžu maršruta lapas. Uz maršruta lapām atzīmēt transportēšanas taras vienību skaitu.
44842 G4S Latvia AS PROGRAMMĒTĀJS/-A Pakalpojumi - Citi biznesa pakalpojumi  
44841 G4S Latvia AS TEHNIĶIS/-E - INŽENIERIS/-E Pakalpojumi - Citi biznesa pakalpojumi  
44840 G4S Latvia AS APSARDZES DARBINIEKS/-CE Rīgā Pakalpojumi - Citi biznesa pakalpojumi  
44839 VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" SERTIFICĒTA MEDMĀSA Pakalpojumi - Veselības aprūpes pakalpojumi  
44838 Livonia Print, SIA PALĪGSTRĀDNIEKS (KRĀVĒJS) Rūpniecība - Poligrāfijas rūpniecība iespiedprodukcijas pusfabrikātu pārvietošana ar rohlu; iekraušana, izkraušana ar iekrāvēju; produkcijas plēvošana un pakošana.
44837 Copy Pro SIA KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS/-E - KOPĒTĀJS/-A Pakalpojumi - Citi biznesa pakalpojumi  
44836 Copy Pro SIA KASIERIS/-E Pakalpojumi - Citi biznesa pakalpojumi  
44834 Belam-Rīga SIA PROJEKTĒTĀJS/-A / PROJEKTĒŠANAS VIRZIENA VADĪTĀJS/-A Pakalpojumi - Citi biznesa pakalpojumi  
44829 Rīgas 94. pirmsskolas izglītības iestāde PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJA Izglītība un zinātne Rūpēties par bērnu drošību grupā, īstenot bērnu apmācības programmu, organizēt bērnu dzīvi grupā pēc dienas režīma.
44828 Rīgas 94. pirmsskolas izglītības iestāde SKOLOTĀJA PALĪGS (AUKLĪTE) Izglītība un zinātne Rūpēties par bērnu drošību, palīdzēt skolotājai nodarbību laikā, rūpēties par grupas telpas tīrību, ņemt dalību jebkādos pasākumos, kas organizēti grupā.
44767 ANA SIA KVALIFICĒTAS ŠUVĒJAS Rūpniecība - Cita rūpniecības sfēra Šuvējas pienākumi
44760 DEPO DIY SIA KASIERIS/-E Tirdzniecība - Ikdienas preču tirdzniecība  
44759 DEPO DIY SIA PĀRDEVĒJS/-A Tirdzniecība - Ikdienas preču tirdzniecība  
44757 Apranga SIA PĀRDEVĒJI/-AS - KONSULTANTI/-ES veikalā APRANGA Tirdzniecība - Ikdienas preču tirdzniecība  
44756 Apranga SIA PĀRDEVĒJS/-A - KONSULTANTS/-E veikalā CITY Men&Women Tirdzniecība - Ikdienas preču tirdzniecība  
44755 Apranga SIA PĀRDEVĒJI/-AS - KONSULTANTI/-ES veikalos ZARA Tirdzniecība - Ikdienas preču tirdzniecība  
44754 Mediaparks SIA TESTĒTĀJS Informācijas tehnoloģijas • testēšanas darbu plānošana un veicamo testēšanas darbu darbietilpības noteikšana; • testa scenāriju/ piemēru izstrāde, testa datu sagatavošana, to palaišana un rezultātu novērtēšana un dokumentēšana; • darbs kopā ar izstrādes komandu, izstrādes defektu izpētē un korekcijā.
44753 Mediaparks SIA HTML PROGRAMMĒTĀJS Informācijas tehnoloģijas • HTML/ CSS programmēšana; • jaunu mājaslapu izveide; • esošo mājaslapu uzlabošana.
44752 SIA "North Hub Services" PERONA APKALPOŠANAS AĢENTS/-E Pakalpojumi - Tehniskie pakalpojumi  
44751 Mediaparks SIA PHP PROGRAMMĒTĀJS Informācijas tehnoloģijas • esošo web projektu uzturēšana un kontrole; • jaunu web projektu izstrāde, plānošana, uzraudzīšana.
44750 Lafivents SIA KONKURSU ASISTENTS/-E - LIETVEDIS/-E Tirdzniecība - Ieguldījumu produktu tirdzniecība  
44749 Rīgas 94. pirmsskolas izglītības iestāde IESTĀDES MĀSA (MEDMĀSA) Izglītība un zinātne Rūpēties par bērnu veselību, katru dienu uzskaitīt bērnus izglītības iestādē. Sastādīt katras dienas ēdienkarti pēc kalorijām. Pārbaudīt grupu tīrību katru dienu.
Lietotājvārds un parole
e-darbs iesaka 
Sadarbības partneri 
e-darbs iesaka
 
© e-darbs 2012, KOMIN SIA
Neretas iela 2/1, Rīga, LV-1004
tel. 67500509
e-darbs@e-darbs.lv
edarbs
Esi PIRMAIS informēts par aktuālajām vakancēm - piesakies jaunumu saņemšanai savā e-pastā!


Kļūsti par mūsu sekotāju
vai
– piedalies, saņem balvas.... un, protams, uzzini PIRMAIS!